กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวนัรมา ดอเลาะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น

นางยูไบด๊ะ วาเฮง
ครู คศ.1