กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวหายาตี กาซอ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางกูหนะ มะแซ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทร : 0930375260
อีเมล์ : Kunahmayo@hotmail.com