กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางไรตง มามะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เบอร์โทร : 0872876756
อีเมล์ : krutong2516@gmail.com

นางยามีล๊ะ หะยีหะมะ
ครู คศ.2

นางสาวซอฟฟียะห์ ยะโกะ
ครู คศ.2