ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดที่ 2 ชนิดของเซตและการเท่ากันของเซต
ชื่ออาจารย์ : นางไรตง มามะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,21:24  อ่าน 341 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประวัติผลงาน ครูดี ศรีจชต.
ชื่ออาจารย์ : นางไรตง มามะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,21:07  อ่าน 365 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรม การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.4- ม.6 ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมีซะห์ เจะเต๊ะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,12:18  อ่าน 363 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.1-ม.3 ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมีซะห์ เจะเต๊ะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,12:15  อ่าน 349 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูสอนดีวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมีซะห์ เจะเต๊ะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,12:12  อ่าน 344 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประกวดเขียนเรียงความในหัวข้อ "บ้านฉันปฎิบัติตามค่านิยมหลัก 12 อย่างไร"
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมีซะห์ เจะเต๊ะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,11:52  อ่าน 316 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน o-net ปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมีซะห์ เจะเต๊ะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,11:48  อ่าน 298 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอร์ฟแวร์ ระดับชั้น ม.4-ม.6 ปีการศึกษา 2561
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมีซะห์ เจะเต๊ะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,11:45  อ่าน 330 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมเขียนเรียงความและคัดลายมือ ปีการศึกษา 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมีซะห์ เจะเต๊ะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,11:39  อ่าน 357 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ชั้นม.ปลาย ปีการศึกษา 2557
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมีซะห์ เจะเต๊ะ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563,11:37  อ่าน 343 ครั้ง
รายละเอียด..